Goteborg Chapter Sweden

a part of Harley Owners Group ©

Rapport från genomförda Events

Bra uppslutning från Bikers/Rider's på info-möte om Prag.

Infomöte Prag 2018 nr 2

Infomöte Prag 2018 nr1

Hej Biker's/Rider's

Dagens info-möte inför den stundande resan till Harley Davidson's 115-års jubileum i Prag mötte stort intresse bland Goteborg Chapters medlemmar. Undertecknad fick ordet och presentations-materialet presenterades för deltagarna.

Dagen till ära hade Goteborg Chapter Berth Ek från Prag Chapter för att informera om Prag Chapters deltagande i jubileumet varvid vi överlämnade en special-designad T-shirt med anknytning till Prag-eventet.Berth kommer även framöver att ge Goteborg Chapter Sweden information som vi kan ha nytta av då vi är i Prag.

Presentationsmaterialet kommer att skickas ut till de som har anmält sig via vår hemsida

Vi som var med denna gången var.

Heders-gäst Berth Ek

Jörgen & Cathrine, MayElise & Toivo, Lennart D, Per W, Dick & Ewa, Janne A & Birgitha, Philippe M, Majbritt & Svante, Ingemar, Lennart H & Elisabeth, Lena & Anders D, Janne B, Eje, Sverker, Stefan M, Janne O, Christer A, Martin, Kirsi.

 

Ride Safe & Have Fun

HRC Micke L 

gcs logo2skugg