Goteborg Chapter Sweden

a part of Harley Owners Group ©

Rapport från genomförda Events

Välbesökt medlemsmöte med inriktning på säkerhet och omhändertagande av skadade personer.

IMG 3321

Hej Biker's/Rider's

Dagens medlemsmöte mötte stort intresse bland Goteborg Chapters medlemmar. Undertecknad fick ordet och med assistans av Ellen så hälsades våra nya medlemmar Håkan B, Per-Arne H och Göran H välkomna till Goteborg Chapter Sweden.

Föregående mötes-protokoll lästes igenom och därefter rapporterades om de olika aktiviteter som Goteborg Chapter Sweden har planerat inför 2018.

  • Probike Ladies Night 12/4 alla ombeds att värva så många som möjligt.
  • Våffeldag på Probike 24/3
  • Goteborg Harley Day's 2018, 118 anmälda varav 57 medlemmar från Goteborg Chapter Sweden.
  • Avrostnings utbildning 7/4 35 anmälda.
  • SMC utbildning 28/4 23 anmälda, 3 platser kvar.
  • HOG-passet
  • Probike Vår-kick off 21/4 med Food-truck på plats.
  • Ride Out 2018 14/4 medlems-möte med kortare körning.
  • Nästa nyhetsbrev Goteborg Chapter News kommer ut i slutet på Mars.

Utbildning

Dagen till ära hade Goteborg Chapter Sweden fått möjligheten att genom Phillipe M och Lena D få utbildning i metoden med att ta hand om skadade människor enligt metodiken ACT/ABC vilket var mycket intressant, fortsättning på utbildningen kommer att följas upp på nästa medlems-möte med praktiska övningar.

Vi som var med denna gången var.

Lena D, Phil M, Anders S, Sverker P, Loffe, Bengt B, MayElise, Ewa T, Birgitha A, Maj-Britt, Per W, Kilrsi L, Janne O, Mikael W, Benny S, Erling J, Per Å, Ninnie C, Janne B, Marie F, Stig G, Toivi F, Sune B, Göran H, Marianne T, Per-Arne HDick T, Eje, Micke L, Ellen S.

Ride Safe & Have Fun

HRC Micke L/Secretary Ellen S 

gcs logo2skugg