Goteborg Chapter Sweden

a part of Harley Owners Group ©

Om GCS

Goteborg Chapter Sweden

Vi vill vara en träffpunkt utan klubbstuga, vi vill ju alla köra vår H-D så mycket som möjligt. Vi träffas på olika sätt, ex.vis på Onsdags- & Lördags-körningar, MC-träffar, pubkvällar och andra samkväm. Det är medlemarna som gör föreningen levande och engagerad, det enda som kan sätta gränserna är vår egen vilja och fantasi.

Ride Safe & Have Fun

gcs logo2skugg