Goteborg Chapter Sweden

a part of Harley Owners Group ©

Disclamer - Goteborg Chapter Sweden paragraf11

Personlig information, säkerhet och integritet är något vi inom Goteborg värnar om, vad gäller medlemmar och besökare till Goteborg Chapters webbplats. Detta dokument förklarar vår Internetpolicy och de säkerhetsåtgärder vi vidtar som rör personlig integritet och informationssäkerhet på siten och i verkligheten.

Sekretesspolicy

Vi samlar in och sparar information om dig när du besöker Goteborg Chapter webbplats: Vi sparar namnet på den domän som du ansluter från (t.ex. telia.se, om du ansluter från ett Teliakonto), datum och tid då du besöker webbplatsen, och Internetadressen till den webbplats du länkade vår webbplats. Vi använder denna information för att mäta antalet besökare på de olika delarna av vår webbplats. Detta hjälper oss att göra webbplatsen intressantare och dess delar mer tillgängliga för medlemmar och potentiella medlemmars intressen.

H.O.G.® kommer inte att få någon personlig information gällande dig om när och hur du besöker vår webbplats om du inte väljer att lämna sådan information direkt till H.O.G.® Om du väljer att skicka e-post, registrering eller annan personlig information via Internet, gör du det frivilligt. Goteborg Chapter lämnar av princip inte ut personliga uppgifter med följande undantag, att du som medlem på din egen begäran, som kan vara muntligt, skriftligt, per telefon, elektronisk eller på annan väg som vi känner igen och kan verifiera.

För att hjälpa H.O.G.® att utvärdera sina program och för att förbättra kvaliteten på din on-line och medlems upplevelser i H.O.G.®

När utlämnande av personlig information krävs enligt lag, enligt domstolsbeslut, stämning, juridisk process eller statlig myndighet för utredning eller undersökning, eller att skydda eller vidmakthålla våra rättigheter:

  • Till företag som utför tjänster åt H.O.G.® i samband med ditt medlemskap, såsom databehandling, finansiella transaktioner eller vid köp av varor eller tjänster
  • Harley-Davidson anslutna företag och noggrant utvalda tredjepartsleverantörer som kan tillhandahålla produkter och tjänster eller annat för dig, om du inte har instruerat oss skriftligen att inte göra det, och i samband med Harley-Davidson företags ’due diligence’ och revisioner.

Genom att använda vår webbplats, förstår du och samtycker till denna sekretesspolicy. Om du av någon anledning är orolig för att din personliga information eller medlemsinformation som upprätthålls av H.O.G.® inte är korrekt eller om du av någon anledning tror att Goteborg Chapter inte följt dessa sekretessprinciper, vänligen meddela oss genom att meddela oss direkt på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller också kan du kotakta H.O.G.® enlig nedan.

H.O.G.® & Rider Services Customer Care Centre
Öppettider 09.00-18.00. Mon-Fri.
Globe House, 1 Chertsey Road, Twickenham,
TW1 1LR United Kingdom

Telephone: 00 800 1111 2223 (FREEPHONE)
Fax: 00 800 7766 5566 (FREEFAX)

Care Center: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ( kontaktperson ADRIANO)


Aktiviteter

Goteborg Chapter bedrivs främst för våra medlemmar. Det finns flera typer av aktiviteter/evenemang, dessa kan huvudsakligen grupperas enligt följande:

  • Slutna evenemang som är Goteborg Chapters egna aktiviteter, endast för Chapter medlemmar och om inget annat sagts en gäst per medlem
  • H.O.G.® Medlemshändelser är evenemang som är öppna för Goteborg Chapter och andra chapters medlemmar och som även de är H.O.G.® medlemmar
  • Öppna evenemang är chapter händelser som är öppna för Goteborg Chapter medlemmar, nationella H.O.G.® medlemmar och andra gäster som inte är medlemmar i H.O.G.® men som anmält på vår hemsida att de önskar delta

Om du är intresserad av att bli Goteborg Chapter medlem, använd formuläret på hemsidan


Ansvarsfriskrivning Webbsida

Hela innehållet i denna webbplats är Goteborg Chapter egendom, upphovsrätt tillhör Goteborg Chapter. Med undantag för de nuvarande Goteborg Chapter medlemmar är det förbjudet att kopiera, distribuera eller publicera någon av de artiklar, bilder eller annat innehåll som hittas på denna sida utan skriftliga avtal från Goteborg Chapters director eller av dess styrelse utsedd roll.

De åsikter och kommentarer som återspeglas i denna webbplats är de personliga bidragsgivarnas åsikter och behöver inte nödvändigtvis vara de som uttrycks av H.O.G.®, Harley Davidson eller någon annan av Haley Davidsons auktoriserade återförsäljare eller agenter. Innehåll som upplevs stötande eller kränkande skall anmälas till Goteborg chapter director. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Ansvarsfriskrivning om Körningar

Goteborg Chapter frånsäger sig det rättsliga ansvaret för olyckor, skador, förluster eller skador som uppstått under körning på en av chaptret organiserad aktivitet, eller vid något annat tillfälle. Du som medlem är ansvarig för din egen säkerhet i alla lägen oavsett vad RC eller annan medlem tycker.

Road Captain kommer informera dig om den aktuella körnigen och vad som kommer att ske under körningen. Förare som lämnar gruppen under körning måste meddela detta i god tid etc. Likaså är det och måste det förbli ditt beslut om och när att stanna i trafiken. Det är ditt ansvar att garantera säkerhet för dig själv och andra trafikanter. Om en Road Captain under en körning anser att din körning utgör en fara för dig eller någon annan trafikant kommer du att bli ombedd att lämna gruppen. - Detta är inte förhandlingsbart! Eventuella klagomål lämnas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Även om Goteborg Chapter är anslutet till H.O.G.® är klubben en separat oberoende enhet som ansvarar sina/våra handlingar. Goteborgs medlemmar och våra gäst(er) deltar frivilligt och på egen risk i H.O.G.®s och i vår verksamhet. Den sponsring som återförsäljare, H.O.G.® och Harley-Davidson Motor Company, dotterbolag, distributörer och lokala tjänstemän ger chaptret ska obeaktat lämnas där vid och hållas skadeslösa av medlemmen/gästen vid skada eller förlust till medlemmen/gäst eller till hans/hennes egendom som kan bli följden av att denne deltar i H.O.G och chaptrets verksamhet. Detta innebär att varje medlem av det lokala chaptret och deras gäst(er) har ingen grund för rättsliga åtgärder mot den sponsrande återförsäljare, H.O.G.®, Harley-Davidson Motor Company, dess distributörer och dess dotterbolag, lokalföreningar och deras respektive ombud och anställda för någon skada till följd av dem eller deras egendom.


gcs logo2skugg