Goteborg Chapter Sweden

a part of Harley Owners Group ©

Befattningsbeskrivningar

H.O.G.® – Officers

H.O.G.® anslutna chapter skall ha följande Main Officers; Director, Assistant Director, Treasurer, Secretary and Sponsoring Director. Andra officers kan utses efter behov. Sponsring Dealer, antar positionen som Sponsring Director. Han/Hon kan ersätta en officer inklusive att ta över dennes ansvar. Sponsring Dealer kan ta bort, avsätta, en officer, helt efter eget beslut. Sponsring Dealer har rätt att bestämma hur Chaptret väljer, tillsätter samt längden på en officers mandatperiod. Sponsring Dealer skall säkerställa att Chaptret följer, av Sponsring Dealer framtagna normer samt försäkra, mot H.O.G.® att Chaptret håller sig till Operativa strategier.

Primary Officers skyldigheter och ansvar är:

Director

En Director skall leda ett Chapter och upprätthålla dess stadgar, genomföra Chapter möten samt koordinera övriga Officers ansvarområden.

Assistant Director

En Assistant Director skall biträda en Director i dennes arbets-uppgifter. Assistans Director är även ansvarig för att främja medlemskap, utveckla medlemskapet samt jobba för att behålla medlemmar. Det ingår även att hålla medlemmar informerade om H.O.G.®

Treasurer

Treasurer (Kassör) ansvarar för insamling och utbetalning av Chapter medel, att rapportera finansiella transaktioner varje månad, lämna in en årsredovisning till H.O.G.® säkerställa att alla intäkter och utgifter registreras.

Secretary

Secretary skall ansvara för de administrativa arbets-uppgifterna i Chaptret. I detta ingår att föra protokollet från Årsmöte och andra generella möte inom Chaptret. Secretary är ansvarig att, ihop med Membership Officer, säkerställa att alla Chapter medlemmar även är anslutna till H.O.G.® Secretary skall underhålla en fil med ’Chapter Membership Enrollment Form & Release’ som av varje medlem undertecknades årligen, samt årligen skicka ‘Chapter Charter’ till H.O.G.® samt ev. andra dokument som H.O.G.® efterfrågar.
Vidare skall Secretary se till att alla försäkringskrav uppfylls (inklusive deltagare underskrifter till nödvändiga formulär), och att alla årliga rapporter till de lokala myndigheterna är på plats. Secretary ska se till att det finns formulär för skade-rapport, samt säkerställa snabb inlämning av skade-rapport till rätt försäkringsbolaget. Förvaltning och underhåll av skaderapporten ingår i ansvaret.

Uppgifter och ansvar för övriga (tillvalda) Officers är:

Activities Officer

Activity Officer ansvarar för att administrera alla Chapter aktiviteter.

Ladies of Harley Officer (L.O.H.)

L.O.H. ansvarar för att uppmuntra kvinnliga medlemmar att ta del, aktivt, i Chaptrets verksamhet.

Head Road Captain

Head Road Captain(s) ansvarar för att planera Chaptrets körningar tillsammans med utsedda Roadcaptains, samt hålla medlemmar informerade om de körningar/event som H.O.G.® löpande informerar om.

Editor

Editor skall ansvara för att samla in och organisera skriftligt, muntligt och elektroniskt material för publicering inom Chaptret, t.ex. nyhetsbrev, pressmeddelanden m.m. Publikationer skall, vid behov, godkännas av Dealern innan publicering.

Safety Officer

Säkerhetsansvarige skall ansvara för att ge Chapter medlemmar information om tillgången på körning och säkerhets utbildningar.

Photographer

Fotografen ansvarar för att ta fram och organisera fotografier för användning i Chaptrets publikationer och historia album.

Historian

Historian skall ansvara för framtagande och underhåll av en skriftlig redogörelse för Chaptrets historik. Den skall inkludera officers positioner, Chapter-aktiviteter och medlemsnivåer. Det ingår även att inför årsmöte ta fram en skriftlig årsberättelse.

Membership Officer

En Medlemskaps Officer skall ansvara för att se till att alla Chapter medlemmar är aktuella H.O.G.® medlemmar, på fil ha, en undertecknad kopia av den ’Chapter Membership Enrollment Form & Release’ som av varje medlem undertecknades årligen. En Medlemslista skall underhållas och skickas kvartalsvis till H.O.G.® alternativt vara uppdaterad på ‘Chapter Business’- platsen på www.members.hog.com.

Merchandise

 

Webmaster

Webmaster skall ansvara för, samt organisera material på Chaptrets hemsida och samt vid behov söka godkännande från Sponsring Dealer före publicering.

 

gcs logo2skugg