Goteborg Chapter Sweden

Medlemswebb för GCS

villblimedlem1a

 För att bli medlem krävs att man har ett s.k. SE-nummer
Detta får man när man löst medlemsavgift hos H.O.G.® Europé
--------------------

Medlemskap i H.O.G.® Europé söker du här:
H.O.G.® Membership Application (elektroniskt formulär)
--------------------

Medlemskap i Goteborg Chapter Sweden söker du här:
GCS Ny Medlem (elektroniskt formulär)


Goteborg Chapter Sweden

Vi vill vara en träffpunkt utan klubbstuga, vi vill ju alla köra vår H-D så mycket som möjligt. Vi träffas på olika sätt, ex.vis på Onsdags- & Lördags-körningar, MC-träffar, pubkvällar och andra samkväm. Det är medlemarna som gör föreningen levande och engagerad, det enda som kan sätta gränserna är vår egen vilja och fantasi.

Ride Safe & Have Fun

medlem1

arredanmedlem1a

Logga in till medlemswebben